Νομικές Ειδοποιήσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 6-ΙΙΙ και 19 του Νόμου υπ’ αριθμ.2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την Εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, γνωστή ως L.C.E.N., τίθεται υπόψη των Χρηστών των ιστοσελίδων www.curlwaven.fr και www.curlwaven.com αυτές οι νομικές ειδοποιήσεις.
Η σύνδεση και η πλοήγηση στις ιστοσελίδες www.curlwaven.fr και www.curlwaven.comαπό τον Χρήστη υποδηλώνει πλήρηαποδοχή και χωρίς επιφύλαξη αυτών των νομικών ειδοποιήσεων.
Αυτά είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα κάτω από την επικεφαλίδα “Νομικές ειδοποιήσεις”.


ΆΡΘΡΟ 1: Ο συντάκτης
Η σύνταξη και η διεύθυνση της δημοσίευσης των ιστοσελίδων www.curlwaven.fr και www.curlwaven.comπαρέχεται από την Χαρίκλεια Παπαδοπούλου, με έδρα την 56 rue Louis Braille, της οποίας το νούμερο τηλεφώνου είναι 0783179008, και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@curlwaven.fr.


ΆΡΘΡΟ 2: Η υποδοχή
Ο υποδοχέας των ιστοσελίδων www.curlwaven.fr και www.curlwaven.com είναι η Εταιρία Curlwaven, της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην 56 rue Louis Braille, με τηλεφωνικό νούμερο: +33783179008.

ΆΡΘΡΟ 3: Πρόσβαση στην ιστοσελίδα
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να γίνει από κάθε τοποθεσία, 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, προγραμματισμένης διακοπής ή όχι και που μπορεί να προέλθει από την ανάγκη για συντήρηση. Στην περίπτωση αλλαγής, διακοπής ή αναστολής υπηρεσιών, οι ιστοσελίδεςwww.curlwaven.fr και www.curlwaven.com δε μπορούννα θεωρηθούν υπεύθυνες.


ΆΡΘΡΟ 4: Συλλογή δεδομένων
Η ιστοσελίδα εξαιρείται της δήλωσης στην Εθνική Επιτροπή για την Επεξεργασία Δεδομένων και τις Ελευθερίες (CNIL) στο βαθμό που δε συλλέγει κάποια δεδομένα που αφορούν τους χρήστες.


ΆΡΘΡΟ 5: Cookies
Ο Χρήστης είναι ενημερωμένος ότι κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στην ιστοσελίδα, κάποιο cookie μπορεί να εγκατασταθεί αυτόματα
στο λογισμικό πλοήγησής του. Με την περιήγηση στην ιστοσελίδα, τα αποδέχεται. Το cookie είναι ένα στοιχείο που δεν αναγνωρίζει τον Χρήστη αλλά χρησιμοποιείται για  να καταγράψει πληροφορίες που σχετίζονται με την πλοήγηση του στην ιστοσελίδα. Ο Χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει αυτό το cookie μέσα από τις ρυθμίσεις στο λογισμικό του πλοηγού.


ΆΡΘΡΟ 6: Πνευματική ιδιοκτησία
Οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, μάρκετινγκ, τροποποίηση ολόκληρης ή μέρος των ιστοσελίδων www.curlwaven.fr και www.curlwaven.com, χωρίς την άδεια του Εκδότη απαγορεύεται και μπορεί να οδηγήσει σε ενέργειες και νομικές διαδικασίες όπως προβλέπεται ιδίως από τον Κώδικα της Πνευματικής